NKS- Naturliga Kropps Språket
Naturlig hälsa- Alternativa val

Om oss

NKS- Naturliga Kropps Språket.

Ett vägledande företag inom den alternativmedicinska branchen. Med över 17 års erfarenhet och regelbunden vidareutbildning håller NKS en hög standard, väl förankrad i nutida forskning.

Nyheter

Besöksadress:

Nedre Gärdsjö,

Övre gatu 15

795 92 Rättvik  

Tjänster

NKS- Naturliga Kropps Språket erbjuder alternativa terapier och analyser för dig som värnar om din hälsa, i förebyggande syfte eller vid redan uppkomna besvär.

NKS erbjuder också föreläsningar inom hälsa på alla nivåer från lunchföredrag till högskolenivå.

Irisdiagnostik- Massage- Kiropati- Akupunktur- m.m.