NKS- Naturliga Kropps Språket
Akupunktur
 • Inom akupunkturen arbetar man med nålar och moxa för att lossa på spänningar och få Qi (energin) att flöda fritt i kroppen.

 • Genom att skapa balans mellan Yin och Yang i kroppen hjälper akupunkturen kroppen att läka sig själv. 

 • Akupunkturnålar är mycket tunna (~0.25 mm) och kan variera i längd. 

 • Nålarna sätts antingen direkt där man har ont (locus dolendi) eller efter specifika mönster beroende på energifördelningen i kroppen och som fungerar via meridianer     (enl. Traditionell Kinesisk medicin).

 • På kroppen finns över 6000 akupunkturpunkter, varav 360 vanliga och 66 mycket vanliga.

 • Akupunktur kan kännas något men de flesta upplever inget obehag.

 • Akupunkturen används ofta vid smärta men kan även användas vid: 

 • Klimakteriebesvär

 • Rökavvänjning

 • Sötsug problematik

 • Kalla händer och fötter

 • Magbesvär, såväl förstoppning som diarré

 • M.m.