NKS- Naturliga Kropps Språket
Basmedicin

 

  • Inom basmedicinen ryms såväl diagnosmetoder som anatomi och invärtes medicin och är ett komplement till specialistutbildningen.​

  • Basmedicinen är ett led i terapeutens utbildning för att ge terapeuten en bredare kunskapsbas och därmed större förståelse för den mänskliga kroppen och dess system.​

 

  • Den är ett krav för att få bli medlem i de flesta naturmedicinska förbund som finns i Sverige  och utomlands idag. ​

 

  • Endast terapeuter med basmedicin kan få ansvarsförsäkring och därigenom får patienten ytterligare trygghet.