NKS- Naturliga Kropps Språket
Förbund

NKS personal är Kvalitetssäkrad/Auktoriserad/Certifierad medlem av:

SNS- Svenska Naturmedicinska Sällskapet, www.sns.nu

KAM- Kommitén för Alternativmedicin, www.kam.tm

IIPA- International Iridology Practitioners Association, www.iridologyassn.org

GNI- Guild of Naturopathic Iridologists, www.gni-international.org