NKS- Naturliga Kropps Språket
Irisdiagnostik

Irisdiagnostikern söker efter tecken i ögat, som kan ge vägledning till var svagheter och styrkor i kroppen finns. 

Varje öga är unikt, mer så än våra fingeravtryck.

Irisdiagnostikern studerar såväl färger som strukturer i iris och ställer därefter frågor om hälsan.

Den strukturella delen är i stort sett statisk genom livet men färgen kan komma att skifta.

Såväl arv som miljö utgör en stor del av det som styr vår hälsa under våra liv och med Irisdiagnostiken finns möjligheten att få personligt riktade hälsosamma råd.