NKS- Naturliga Kropps Språket
Kiropati

Kiropati är en mjuk behandlingsform där man tillrättalägger kotor och andra ben som sitter snett. 

•Kiropatin används såväl till att tillrättalägga ryggkotor som hamnat snett som att rätta till axlar som kommit ur led eller leder som komprimerats. Kiropatin är en mjuk behandlingsform som mycket sällan gör ont. 

•Kiropatin kombineras gärna med såväl massage som akupunktur för att underlätta tillrättaläggandet av kotor. 

•Då kotor ligger snett kan nerver klämmas och smärta uppstå. Vid långvarig snedställning kan musklerna börja protestera då de får jobba i alltför utdragna eller komprimerade lägen.

•Inom Kiropatin ingår likväl att tejpa och därigenom fixera, ex handleder, knän eller vrister, för att underlätta läkning.