NKS- Naturliga Kropps Språket
Homeopati

Inom homeopatin arbetar man enligt uttrycket ”Similia similibus currantur” vilket betyder: Liknande botar liknande.  

Medlen framställs enligt homeopatiska beredningsformer, där varje beredning ger ökad "potential" till medlet.

Ett homeopatika kan vara baserat på såväl en växt, en mineral eller en animal.

Homeopatin verkar inifrån och ut, uppifrån och ner. 

Homeopati kan användas vid såväl akuta- som kroniska tillstånd.