NKS- Naturliga Kropps Språket
Massage
  • Hos NKS erbjuds klassisk svensk massage.
  • Genom att lösa upp muskelknutar och spänningar i muskler kan man minska stelhet och smärta och få igång cirkulationen. Detta ger i sin tur möjlighet för kroppen att göra sig av med slaggprodukter.
  • Massage löämpar sig för de flesta människor och en känsla av trötthet och omtöcknad är vanliga efter en behandling.
  • Vid massage frigörs en del endogena (egenproducerade) hormoner som ex Oxytocin som har en lugnande effekt på kroppen såväl som på sinnet.
  • Massagen är indelad i flera moment.
  • 1. Efflurage, denna teknik innebär att man stryker lätt för att vänja musklerna.
  • 2. Den djupare massagen då musklerna hunnit bli varma.
  • 3. Den specifika massagen bearbetar olika delar av musklerna där spänningar och knutor kan ha uppstått.

Svensk Klassisk massage i Rättvik